Makom Studio

מקום סטודיו הוא מותג לעיצוב שנולד מתוך אהבה לחומרים אותנטיים ומהתשוקה להכניס את הטבע הביתה.

גדלנו על רגליים יחפות, פרחים בעיניים ומוזיקה ומשם גם מגיעה ההשראה לעשייה שלנו.

יופי נמצא בכל מקום.

הסטודיו שלנו שוכן בתוך משק חקלאי במושב והכל בו נעשה מתוך חשיבה על כדור הארץ, הגוף והנפש.

זאת גם הסיבה שאנחנו מביאים מעט מכל פריט וממשיכים הלאה, על מנת לזרום עם  הטבע והעונות המתחלפות.